Studiested - Stavanger offshore tekniske skole Kurssenter

Studiestednr: 284
Organisasjonsnummer: 958561091
Postnummer: 4007
Postadresse: Kalhammerveien 54
Telefon: 51500303
E-post: kurs@sots.no
Nettside: http://www.sikkerhet1.no