Studiested - Fagskolen Oslo Akershus

Studiestednr: 148
Organisasjonsnummer: 912186989
Postnummer: 0580
Postadresse: Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12
Telefon: 09874
E-post: fagskolen@ude.oslo.kommune.no
Nettside: http://fagskolen.oslo.no/