Fagskole - Fagskolen Oslo Akershus

Skolenr: 130
Organisasjonsnummer: 912186989
Postnummer: 0606
Postadresse: Postboks 6561 Etterstad, 0606 Oslo
Besøksadresse: Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12
Telefon: 09874
E-post: fagskolen@ude.oslo.kommune.no
Nettside: http://fagskolen.oslo.no/

Underenheter

StudiestedStudiestednr
Fagskolen Oslo Akershus 148
Rud videregående skole 357
Strømmen videregående skole 358
Bjørkelangen videregående skole 359
Fagskolen Tinius Olsen (BIM-studiet) 360
Vestby videregående skole 422