Dokumentasjonen av datainnholdet i DBH er knyttet til tabeller som tilsvarer det formatet DBH får inn data på. For dokumentrapporteringer er dokumentasjonen knyttet til maler og oppsett fra Kunnskapsdepartementet.

Oversikt over dokumenter som rapporteres til DBH.

Studentdata

1. Skikkethetsvurdering XLSX-icon
2. Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

Økonomidata

1. Ledelseskommentarer
2. Oppgjørspakke for Observatoriefondet
3. Oppgjørspakke for Tøyenfondet
4. Oppgjørspakke økonomi XLSX-icon
5. Rapportering studentsamskipnader XLSX-icon
6. Regnskapsdata og nøkkeltall for høyskolen XLSX-icon
7. Riksrevisjonens beretning
8. Årsregnskap for høyskolen med styrets årsberetning og revisors beretning
9. Årsregnskap for selskapet med styrets årsberetning og revisors beretning

Andre data

1. Ambisjonsnivå universitetsmuseene
2. Særattestasjon, private høyskoler DOCX-icon
3. Utdanningsinstitusjon og samskipnaden XLSX-icon
4. Årsrapport

Leter du etter vedlegg med stillingskoder, landkoder eller språkkoder? Se oversikt over dokumentasjonssidene.