Gaver og gave-forsterkninger

Definisjon

Gaveforsterkingsordningen omfatter gaver gitt av private til universitet og høyskoler med rett til å tildele doktorgrad, Norges forskingsråd og Det Norske Videnskaps-Akademi. Når det blir gitt gaver over 3 mill. kroner, skyter staten til 25 prosent av gavesummen. Statlige virksomheter skal plassere gavene og gaveforsterkingsmidlene samlet på en rentebærende fondskonto i Nords Bank.
Rapporteringen omfatter årets tilgang og bruk av midler fra gaver og gaveforsterking.