Sammenstilling av stillingskoder

Førstestillinger

Inkluderer stillinger det kreves førstestillingskompetanse for å inneha. Merk: Forskningssjef (1111) er lagt til 26.02.2016.

Stillingskode Stillingsbenevnelse
1011 Førsteamanuensis
1012 Høgskoledosent
1013 Professor
1109 Forsker
1110 Forsker
1111 Forskningssjef
1183 Forsker
1198 Førstelektor
1352 Postdoktor
1404 Professor
1483 Undervisningsdosent
1532 Dosent
8013 Professor II
8028 Førsteamanuensis II
9301 Professor II