Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Valgte variabler:
Årstall: 2017 Avtale: Alle Verdensdel: Alle Inn/ut: Alle

Institusjonstype 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Kunsthøyskoler 91 80 80 69 86 90 90 21
Private høyskoler 155 197 221 227 270 262 265 132
Private vitenskapelige høyskoler 978 1 239 1 076 1 040 1 025 1 156 1 230 553
Statlige høyskoler 2 775 2 796 2 794 2 860 3 038 3 085 2 770 1 309
Statlige vitenskapelige høyskoler 873 985 1 085 1 093 1 177 1 235 1 241 718
Universiteter 7 148 7 294 7 945 8 256 8 391 8 832 10 238 5 178
Sum 12 020 12 591 13 201 13 545 13 987 14 660 15 834 7 911
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)