Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Skjul insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Avtale: Beregning:
Verdensdel: Inn/ut:

Insttype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
62 Kunsthøyskoler 91 80 80 69 86 90 90 21
82 Private høyskoler 155 197 221 227 270 262 265 132
83 Private vitenskapelige høyskoler 978 1 239 1 076 1 040 1 025 1 156 1 230 553
02 Statlige høyskoler 2 775 2 796 2 794 2 860 3 038 3 085 2 770 1 309
12 Statlige vitenskapelige høyskoler 873 985 1 085 1 093 1 177 1 235 1 241 718
11 Universiteter 7 148 7 294 7 945 8 256 8 391 8 832 10 238 5 178
Sum 12 020 12 591 13 201 13 545 13 987 14 660 15 834 7 911