Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Avtale: Beregning:
Verdensdel: Inn/ut:

Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Det teologiske menighetsfakultet 15 23 21 23 29 34 13 29
Handelshøyskolen BI 959 1 205 1 048 1 013 989 1 118 1 162 1 174
Misjonshøgskolen 4 11 7 4 7 4 - -
VID vitenskapelige høgskole - - - - - - 55 145
Sum 978 1 239 1 076 1 040 1 025 1 156 1 230 1 348