Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Avtale: Beregning:
Verdensdel: Inn/ut:

Private
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Ansgar Teologiske Høgskole - - - - - - 2 1
Barratt Due Musikkinstitutt 3 - 3 4 3 2 2 5
Bergen Arkitekthøgskole 14 8 21 24 18 17 31 29
Den norske Eurytmihøyskole - 1 1 - 1 - - -
Diakonhjemmet høgskole 21 32 31 37 50 36 - -
Dronning Mauds Minne Høgskole 53 52 78 43 44 42 51 62
Fjellhaug Internasjonale Høgskole - - - 1 - - 1 1
Haraldsplass diakonale høgskole 9 18 25 18 22 34 - -
Høgskolen Betanien - 5 8 6 12 7 - -
Høyskolen Diakonova 1 9 6 5 8 2 9 21
Høyskolen Kristiania 15 25 15 41 35 44 56 52
Lovisenberg diakonale høgskole 26 33 6 28 42 27 37 37
NLA Høgskolen 10 9 24 10 14 22 16 19
Norges dansehøyskole 2 4 3 5 5 3 3 6
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 1 1 - 2 2 - - -
Westerdals Høyskole - - - 3 - - - -
Westerdals Oslo ACT - - - - 14 26 57 44
Sum 155 197 221 227 270 262 265 277