Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Avtale: Beregning:
Verdensdel: Inn/ut:

Vitenskapelige høgskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 74 84 103 100 83 101 102 82
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk 69 79 63 68 69 109 113 121
Norges handelshøyskole 639 664 734 757 865 858 849 899
Norges idrettshøgskole 42 93 124 119 118 130 141 125
Norges musikkhøgskole 33 42 31 29 35 37 35 34
Norges veterinærhøgskole 16 20 25 15 - - - -
Sum 873 982 1 080 1 088 1 170 1 235 1 240 1 261