Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Avtale: Beregning:
Verdensdel: Inn/ut:

Universiteter
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Nord universitet - - - - - - 233 141
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - - - - 349 374 423 189
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2 169 2 183 2 339 2 396 2 533 2 656 3 193 1 940
Universitetet for miljø- og biovitenskap 252 304 308 348 - - - -
Universitetet i Agder 496 563 622 587 633 678 721 254
Universitetet i Bergen 1 302 1 372 1 584 1 716 1 615 1 712 1 929 961
Universitetet i Nordland - 146 181 196 189 186 - -
Universitetet i Oslo 2 089 1 953 2 084 2 131 2 138 2 178 2 511 1 188
Universitetet i Stavanger 426 333 357 352 380 487 546 220
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 414 440 470 530 554 561 682 285
Sum 7 148 7 294 7 945 8 256 8 391 8 832 10 238 5 178