Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Avtale: Beregning:
Verdensdel: Inn/ut:

Statlige høgskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Høgskolen i Akershus 60 47 - - - - - -
Høgskolen i Bergen 320 296 325 299 345 350 332 -
Høgskolen i Bodø 167 - - - - - - -
Høgskolen i Buskerud 144 104 164 178 - - - -
Høgskolen i Buskerud og Vestfold - - - - 307 381 391 -
Høgskolen i Finnmark 49 39 52 46 - - - -
Høgskolen i Gjøvik 59 92 82 99 148 79 - -
Høgskolen i Harstad 50 54 47 62 60 40 - -
Høgskolen i Hedmark 128 196 171 180 197 199 212 200
Høgskolen i Lillehammer 148 153 139 122 169 171 212 251
Høgskolen i Narvik 46 29 18 36 43 85 - -
Høgskolen i Nesna 5 - 1 11 13 - - -
Høgskolen i Nord-Trøndelag 19 10 17 29 21 34 - -
Høgskolen i Oslo 599 658 - - - - - -
Høgskolen i Oslo og Akershus - - 638 626 697 623 691 694
Høgskolen i Sogn og Fjordane 79 111 82 75 90 87 125 -
Høgskolen i Sør-Trøndelag 221 244 209 211 231 272 - -
Høgskolen i Sørøst-Norge - - - - - - - 652
Høgskolen i Telemark 150 178 186 226 243 233 237 -
Høgskolen i Vestfold 69 98 99 127 - - - -
Høgskolen i Østfold 94 129 136 157 156 135 199 155
Høgskolen i Ålesund 66 61 55 65 60 57 - -
Høgskolen Stord/Haugesund 131 107 113 85 84 105 135 -
Høgskulen i Volda 168 182 244 216 165 228 227 251
Høgskulen på Vestlandet - - - - - - - 619
Samisk høgskole 3 8 16 10 9 6 9 8
Sum 2 775 2 796 2 794 2 860 3 038 3 085 2 770 2 830