Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Vis fakkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Avtale: Beregning:
Verdensdel: Inn/ut:

UniversiteterUniversitetet i Agder
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 39 46 43 47 90 65 69 80
Fakultet for humaniora og pedagogikk 111 129 133 145 154 138 162 146
Fakultet for kunstfag 13 12 20 12 8 7 20 17
Fakultet for samfunnsvitenskap - - - - - - 96 69
Fakultet for teknologi og realfag 31 32 69 102 85 97 94 100
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 140 225 229 247 274 274 - -
Handelshøyskolen ved UiA - - - - - - 167 215
Lærerutdanningen 7 3 2 10 5 - 7 28
UiA (uspesifisert underenhet) 6 1 - - 6 6 18 23
Sum 347 448 496 563 622 587 633 678