Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram

Vis insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Avtale: Beregning:
Verdensdel: Inn/ut:

Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Kunsthøyskoler 91 80 80 69 86 90 90 43
Private høyskoler 155 197 221 227 270 262 265 277
Private vitenskapelige høyskoler 978 1 239 1 076 1 040 1 025 1 156 1 230 1 348
Statlige høyskoler 2 775 2 796 2 794 2 860 3 038 3 085 2 770 2 830
Statlige vitenskapelige høyskoler 873 982 1 080 1 088 1 170 1 235 1 240 1 261
Universiteter 7 148 7 294 7 945 8 256 8 391 8 832 10 238 10 234
Sum 12 020 12 588 13 196 13 540 13 980 14 660 15 833 15 993