Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Strykprosent, fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Strykprosent, fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Vis insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Institusjonstype Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Universiteter 7,3 7,6 7,5 7,3 7,7 7,4
Statlige vitenskapelige høyskoler 4,0 4,2 4,0 3,8 3,6 3,9
Statlige høyskoler 8,4 8,6 8,8 8,8 8,6 8,3
Private vitenskapelige høyskoler 10,2 10,2 9,9 9,8 9,9 10,1
Private høyskoler 5,8 6,1 6,3 6,0 5,9 5,7
Kunsthøyskoler 1,4 0,8 2,4 1,8 1,3 2,0
Sum 7,8 8,0 8,0 7,9 7,9 7,7