Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Strykprosent, fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Strykprosent, fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Det teologiske menighetsfakultet 8,8 7,0 8,6 11,8 10,3 9,6
Handelshøyskolen BI 10,3 10,3 10,0 9,8 10,5 10,8
Misjonshøgskolen 3,3 3,6 3,3 3,9 - -
VID vitenskapelige høgskole - - - - 3,8 3,8
Sum 10,2 10,2 9,9 9,8 9,9 10,1