Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Strykprosent, fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Strykprosent, fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Private
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Ansgar Teologiske Høgskole 10,7 8,8 10,4 8,5 8,9 10,5
Barratt Due Musikkinstitutt 2,1 3,1 4,6 3,2 2,9 5,5
Bergen Arkitekthøgskole 3,8 4,4 5,7 5,5 2,2 3,1
Den norske Eurytmihøyskole 0,0 5,9 22,9 0,0 - -
Diakonhjemmet høgskole 6,3 5,9 7,3 5,7 - -
Dronning Mauds Minne Høgskole 5,3 4,9 4,5 5,9 4,8 4,7
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 3,7 3,6 4,7 5,9 6,6 6,6
Haraldsplass diakonale høgskole 4,1 4,2 5,5 4,3 - -
Høgskolen Betanien 2,6 1,1 0,8 0,7 - -
Høgskolen i Staffeldtsgate 4,3 - - - - -
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Høyskolen Diakonova 5,3 5,0 5,6 4,5 5,4 5,4
Høyskolen for Ledelse og Teologi 10,0 11,7 10,1 6,4 7,2 4,5
Høyskolen Kristiania 6,9 7,4 7,5 7,7 6,9 6,7
Lovisenberg diakonale høgskole 6,2 8,9 8,3 6,6 4,3 5,0
Mediehøgskolen Gimlekollen 5,7 - - - - -
Musikkteaterhøyskolen - - - - - 2,5
NISS Høyskole 6,6 5,6 4,0 - - -
NLA Høgskolen 3,9 4,4 4,6 4,4 5,3 5,2
Norges dansehøyskole 1,2 1,8 0,2 3,8 2,1 1,1
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 10,3 9,8 9,1 - - -
Steinerhøyskolen 0,0 0,0 0,0 16,9 4,3 1,5
Westerdals Høyskole 0,6 3,4 2,2 - - -
Westerdals Oslo ACT - - 6,0 5,5 4,9 5,1
Sum 5,8 6,1 6,3 6,0 5,9 5,7