Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Strykprosent, fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Strykprosent, fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Vitenskapelige høgskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 3,9 4,3 3,3 4,2 2,7 2,6
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk 6,8 8,1 7,3 6,9 6,8 7,7
Norges handelshøyskole 2,1 2,1 2,3 2,1 1,9 2,0
Norges idrettshøgskole 7,0 5,9 5,2 4,4 4,7 4,6
Norges musikkhøgskole 4,3 5,5 4,6 4,1 4,1 4,3
Norges veterinærhøgskole 5,4 3,8 - - - -
Sum 4,0 4,2 4,0 3,8 3,6 3,9