Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Strykprosent, fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Strykprosent, fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Universiteter
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Nord universitet - - - - 9,0 9,2
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - - 6,7 6,6 7,0 7,0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7,9 8,4 7,6 7,0 7,8 7,4
Universitetet for miljø- og biovitenskap 7,4 6,8 - - - -
Universitetet i Agder 7,8 8,3 7,9 8,0 7,9 7,2
Universitetet i Bergen 5,2 5,3 5,4 5,7 5,8 5,9
Universitetet i Nordland 8,1 8,2 9,3 10,1 - -
Universitetet i Oslo 6,3 6,4 6,7 6,2 6,2 5,6
Universitetet i Stavanger 9,1 9,5 9,2 10,0 9,6 10,2
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 8,9 9,1 9,0 8,7 9,6 9,0
Sum 7,3 7,6 7,5 7,3 7,7 7,4