Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Strykprosent, fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Strykprosent, fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Statlige høgskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Høgskolen i Bergen 7,0 6,7 6,2 6,3 6,6 -
Høgskolen i Buskerud 10,5 11,8 - - - -
Høgskolen i Buskerud og Vestfold - - 11,1 10,9 10,7 -
Høgskolen i Finnmark 10,3 10,8 - - - -
Høgskolen i Gjøvik 11,6 12,2 12,5 13,3 - -
Høgskolen i Harstad 9,3 9,7 9,5 10,8 - -
Høgskolen i Hedmark 5,8 6,0 7,4 6,9 6,6 6,7
Høgskolen i Lillehammer 7,5 6,5 5,7 5,5 6,1 6,2
Høgskolen i Narvik 12,8 13,4 12,7 13,0 - -
Høgskolen i Nesna 4,2 3,9 4,7 4,4 - -
Høgskolen i Nord-Trøndelag 6,8 6,3 7,5 9,0 - -
Høgskolen i Oslo og Akershus 8,6 9,1 9,1 8,5 8,4 8,2
Høgskolen i Sogn og Fjordane 6,3 6,9 7,3 7,8 7,3 -
Høgskolen i Sør-Trøndelag 8,4 8,0 7,9 7,6 - -
Høgskolen i Sørøst-Norge - - - - - 10,4
Høgskolen i Telemark 9,2 9,2 10,2 12,1 12,7 -
Høgskolen i Vestfold 8,9 9,1 - - - -
Høgskolen i Østfold 9,0 10,4 9,3 9,2 9,7 9,5
Høgskolen i Ålesund 11,0 11,1 11,3 10,4 - -
Høgskolen Stord/Haugesund 9,4 10,4 10,8 10,6 10,9 -
Høgskulen i Volda 4,3 4,1 4,0 3,8 4,5 4,9
Høgskulen på Vestlandet - - - - - 7,7
Samisk høgskole 8,0 9,6 8,5 4,1 3,3 3,8
Sum 8,4 8,6 8,8 8,8 8,6 8,3