Strykprosent, fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Valgte variabler:
Årstall: 2017 Semester: Finans: Totalt

Institusjonstype 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Kunsthøyskoler 1,4 0,8 2,4 1,8 1,3 2,0
Private høyskoler 5,8 6,1 6,3 6,0 5,9 5,7
Private vitenskapelige høyskoler 10,2 10,2 9,9 9,8 9,9 10,1
Statlige høyskoler 8,4 8,6 8,8 8,8 8,6 8,3
Statlige vitenskapelige høyskoler 4,0 4,2 4,0 3,8 3,6 3,9
Universiteter 7,3 7,6 7,5 7,3 7,7 7,4
Sum 7,8 8,0 8,0 7,9 7,9 7,7
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)