Registrerte studenter

Valgte variabler:
Årstall: 2017 Semester: Høst Beregning: Studenter (egenfinansiert) Studentkategori: Studenter Undervisningsform: Alle

Institusjonstype 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Kunsthøyskoler 812,5 834 837 858 846,5 854,5 891 559
Private høyskoler 9 773 10 142 11321,5 12 070 12 799 13 729 14 556 15 016
Private vitenskapelige høyskoler 15 953 21 456 23 399 23 029 21 603 22 257 25 387 25 891
Statlige høyskoler 81470,7 79308,7 83073,7 86012,2 87295,9 90724,6 70131,0 70893,5
Statlige vitenskapelige høyskoler 7773,5 7 952 8 116 8069,8 7876,5 7782,3 7907,0 8093,3
Universiteter 91236,8 98240,2 100097,8 102678,9 106415,9 109420,6 134910,6 136756,1
Sum 207019,5 217932,9 226845,0 232717,9 236836,8 244767,9 253782,6 257208,9
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)