Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Registrerte studenter

Registrerte studenter

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Beregning: Kjønn:
Studentkategori: Undervisningsform:

Private vitenskapelige høyskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Det teologiske menighetsfakultet 1 115 1 107 1 097 1 103 1 241 1 204 1 264 1 289
Handelshøyskolen BI 14 545 20 021 22 001 21 631 20 094 20 759 20 738 20 946
Misjonshøgskolen 293 328 301 295 268 294 - -
VID vitenskapelige høgskole - - - - - - 3 385 3 656
Sum 15 953 21 456 23 399 23 029 21 603 22 257 25 387 25 891