Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Registrerte studenter

Registrerte studenter

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Beregning: Kjønn:
Studentkategori: Undervisningsform:

Private høyskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Ansgar Teologiske Høgskole 190 196 200 201 244 223 252 307
Barratt Due Musikkinstitutt 77 90 83 80 92 83 91 94
Bergen Arkitekthøgskole 133 146 151 145 148 149 164 157
Den norske Eurytmihøyskole 24 18 29 25 29 - - -
Diakonhjemmet høgskole 2 120 2 170 2 193 2 325 2 207 2 392 - -
Dronning Mauds Minne Høgskole 1 052 1 140 1 155 1 160 1 223 1 208 1 367 1 352
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 99 79 100 121 138 147 147 139
Haraldsplass diakonale høgskole 404 386 451 411 417 449 - -
Høgskolen Betanien 260 280 273 284 298 305 - -
Høgskolen i Staffeldtsgate 168 173 180 - - - - -
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 69 57 30 26 34 49 28 35
Høyskolen Diakonova 512 505 567 533 564 605 699 697
Høyskolen for Ledelse og Teologi 125 175 333 316 320 282 247 248
Høyskolen Kristiania 1 146 1 318 1 557 2 006 2 345 2 679 6 214 6 237
Lovisenberg diakonale høgskole 721 796 758 728 786 897 920 950
Mediehøgskolen Gimlekollen 178 188 184 - - - - -
Musikkteaterhøyskolen - - - - - - - 79
NISS Høyskole - - 214 304 - - - -
NLA Høgskolen 1 611 1 548 1498,5 1 931 1 973 2 113 2 299 2 500
Norges dansehøyskole 76 89 88 87 82 81 84 83
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 634 594 638 658 - - - -
Steinerhøyskolen 174 194 162 185 230 257 251 242
Westerdals Høyskole - - 477 544 - - - -
Westerdals Oslo ACT - - - - 1 669 1 810 1 793 1 896
Sum 9 773 10 142 11321,5 12 070 12 799 13 729 14 556 15 016