Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Registrerte studenter

Registrerte studenter

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Beregning: Kjønn:
Studentkategori: Undervisningsform:

Kunsthøyskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Kunst- og designhøgskolen i Bergen 319 330 328 323 324 347 -
Kunsthøgskolen i Oslo 515 507 530 523,5 530,5 544 559
Sum 834 837 858 846,5 854,5 891 559