Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Registrerte studenter

Registrerte studenter

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Beregning: Kjønn:
Studentkategori: Undervisningsform:

Statlige vitenskapelige høyskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 545 601 613 613 638 619 644
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk 1 995 1 990 1 964 2 192 2102,8 2149,2 2 232
Norges handelshøyskole 3 263 3 340 3 325 3 383 3 324 3 399 3 460
Norges idrettshøgskole 980 1 042 1024,8 1004,5 1031,5 989,8 1026,3
Norges musikkhøgskole 691 662 658 684,0 686 750,1 731
Norges veterinærhøgskole 478 481 485 - - - -
Sum 7 952 8 116 8069,8 7876,5 7782,3 7907,0 8093,3