Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Registrerte studenter

Registrerte studenter

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Beregning: Kjønn:
Studentkategori: Undervisningsform:

Universiteter
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Nord universitet - - - - - - 11291,1 11042,0
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - - - - 5 219 5 221 5 177 5 238
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 20247,6 20824,6 21186,5 21710,7 22105,8 22497,6 37434,4 37729,6
Universitetet for miljø- og biovitenskap 3 746 4 157 4 423 4 587 - - - -
Universitetet i Agder 8766,3 9280,6 9497,7 9968,1 10401,4 11033,2 11421,5 11573,7
Universitetet i Bergen 14358,7 14086,2 14290,4 14451,6 14790,0 15461,5 16027,6 16883,5
Universitetet i Nordland - 5732,5 5735,1 5754,5 5766,7 6096,2 - -
Universitetet i Oslo 27 261 26890,8 26869,5 26 923 26742,5 27 194 27 582 27 537
Universitetet i Stavanger 8 351 8 497 8 788 9 140 9 579 10 007 10 368 10 794
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 8506,2 8771,5 9307,6 10144,0 11811,6 11910,1 15608,9 15958,4
Sum 91236,8 98240,2 100097,8 102678,9 106415,9 109420,6 134910,6 136756,1