Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Registrerte studenter

Registrerte studenter

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Beregning: Kjønn:
Studentkategori: Undervisningsform:

Statlige høyskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Høgskolen i Akershus 2 657 - - - - - -
Høgskolen i Bergen 6 770 6 785 6 880 7 245 7 716 8006,4 -
Høgskolen i Buskerud 3461,9 3780,0 4025,5 - - - -
Høgskolen i Buskerud og Vestfold - - - 8270,6 8732,8 9182,5 -
Høgskolen i Finnmark 1 841 1924,9 1917,5 - - - -
Høgskolen i Gjøvik 2599,2 2814,9 3024,0 3283,7 3379,0 - -
Høgskolen i Harstad 1 208 1 224 1 215 1 389 1 485 - -
Høgskolen i Hedmark 5 301 5742,4 6 151 6 488 7 045 7 244 7 523
Høgskolen i Lillehammer 4 130 4 249 4 204 4 207 4 255 4 285 4 440
Høgskolen i Narvik 1 129 1290,5 1 530 1 537 1 666 - -
Høgskolen i Nesna 1 125 1135,2 1114,3 1242,3 1 244 - -
Høgskolen i Nord-Trøndelag 3364,8 3598,5 3851,3 3966,5 4169,0 - -
Høgskolen i Oslo 12 864 - - - - - -
Høgskolen i Oslo og Akershus - 16005,0 16526,5 17465,4 18032,7 18494,4 18469,6
Høgskolen i Sogn og Fjordane 3211,9 3328,1 3313,0 3425,3 3280,4 3436,8 -
Høgskolen i Sør-Trøndelag 7328,9 7525,9 7754,5 8067,0 8437,2 - -
Høgskolen i Sørøst-Norge - - - - - - 15868,4
Høgskolen i Telemark 5845,3 6263,8 6423,3 6637,3 6732,9 7006,5 -
Høgskolen i Vestfold 3 789 3 790 4049,5 - - - -
Høgskolen i Østfold 4 596 4 810 5 095 5 195 5 306 5 612 6 102
Høgskolen i Ålesund 1831,8 2058,8 2145,4 2 236 2 376 - -
Høgskolen Stord/Haugesund 2 641 2 916 3 032 3 010 2 992 3 153 -
Høgskulen i Volda 3478,4 3683,8 3646,4 3481,8 3735,5 3533,4 3753,8
Høgskulen på Vestlandet - - - - - - 14488,7
Samisk høgskole 135,5 148,0 114 149 140 177 248
Sum 79308,7 83073,7 86012,2 87295,9 90724,6 70131,0 70893,5