Opptakstall

Valgte variabler:
Årstall: 2017 Semester: Hele Året Finans: Egenfinansiert

Institusjonstype 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Kunsthøyskoler 362 361 395 373 267
Private høyskoler 6 988 7 598 7 413 7 607 7 797
Private vitenskapelige høyskoler 13 137 12 107 12 773 13 761 13 798
Statlige høyskoler 47 582 47 701 48 649 37 037 37 508
Statlige vitenskapelige høyskoler 4 223 4 432 4 195 4 620 4 431
Universiteter 56 381 57 545 60 383 75 394 75 195
Sum 128 673 129 744 133 807 138 792 138 996
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)