Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Opptakstall

Opptakstall

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Det teologiske menighetsfakultet 956 946 811 815 879
Handelshøyskolen BI 11 946 10 905 11 690 11 245 11 234
Misjonshøgskolen 235 256 272 - -
VID vitenskapelige høgskole - - - 1 701 1 685
Sum 13 137 12 107 12 773 13 761 13 798