Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Opptakstall

Opptakstall

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Private
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Ansgar Teologiske Høgskole 142 160 156 170 193
Barratt Due Musikkinstitutt 25 44 25 47 30
Bergen Arkitekthøgskole 30 30 29 26 30
Den norske Eurytmihøyskole - 20 2 - -
Diakonhjemmet høgskole 996 964 1 077 - -
Dronning Mauds Minne Høgskole 625 740 690 738 672
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 94 139 134 128 103
Haraldsplass diakonale høgskole 186 193 199 - -
Høgskolen Betanien 126 129 137 - -
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 43 18 32 20 56
Høyskolen Diakonova 204 274 275 324 273
Høyskolen for Ledelse og Teologi 151 175 137 125 152
Høyskolen Kristiania 936 1 079 1 106 2 763 2 929
Lovisenberg diakonale høgskole 336 355 417 426 391
Musikkteaterhøyskolen - - - - 30
NISS Høyskole 466 299 - - -
NLA Høgskolen 1 544 1 395 1 524 1 645 1 909
Norges dansehøyskole 25 35 33 32 42
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 496 112 - - -
Steinerhøyskolen 352 266 338 333 121
Westerdals Høyskole 211 - - - -
Westerdals Oslo ACT - 1 171 1 102 830 866
Sum 6 988 7 598 7 413 7 607 7 797