Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Opptakstall

Opptakstall

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Kunsthøgskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Kunst- og designhøgskolen i Bergen 121 139 140 143 -
Kunsthøgskolen i Oslo 241 222 255 230 267
Sum 362 361 395 373 267