Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Opptakstall

Opptakstall

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Vitenskapelige høgskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 194 193 213 196 199
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk 1 191 1 513 1 294 1 600 1 410
Norges handelshøyskole 1 734 1 680 1 586 1 765 1 784
Norges idrettshøgskole 667 656 751 714 668
Norges musikkhøgskole 323 390 351 345 370
Norges veterinærhøgskole 114 - - - -
Sum 4 223 4 432 4 195 4 620 4 431