Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Opptakstall

Opptakstall

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Universiteter
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Nord universitet - - - 7 368 6 770
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - 2 667 2 799 2 682 2 535
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 10 914 11 049 11 478 18 502 18 728
Universitetet for miljø- og biovitenskap 2 354 - - - -
Universitetet i Agder 6 078 5 928 6 386 6 387 6 591
Universitetet i Bergen 8 678 8 372 8 966 9 831 9 965
Universitetet i Nordland 3 194 3 379 3 442 - -
Universitetet i Oslo 13 649 13 538 14 372 14 694 14 354
Universitetet i Stavanger 4 972 5 274 5 509 6 040 6 141
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 6 542 7 338 7 431 9 890 10 111
Sum 56 381 57 545 60 383 75 394 75 195