Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Opptakstall

Opptakstall

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Statlige høgskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Høgskolen i Bergen 3 241 3 263 3 602 3 587 -
Høgskolen i Buskerud 2 036 - - - -
Høgskolen i Buskerud og Vestfold - 4 308 4 398 4 527 -
Høgskolen i Finnmark 1 379 - - - -
Høgskolen i Gjøvik 1 481 1 546 1 516 - -
Høgskolen i Harstad 538 725 737 - -
Høgskolen i Hedmark 3 374 3 646 3 850 3 874 4 065
Høgskolen i Lillehammer 2 164 2 240 2 246 2 210 2 356
Høgskolen i Narvik 1 124 1 015 1 080 - -
Høgskolen i Nesna 1 487 1 514 1 438 - -
Høgskolen i Nord-Trøndelag 2 376 2 486 2 604 - -
Høgskolen i Oslo og Akershus 7 914 8 827 9 052 9 149 9 140
Høgskolen i Sogn og Fjordane 2 031 2 006 1 747 1 922 -
Høgskolen i Sør-Trøndelag 3 893 4 150 4 034 - -
Høgskolen i Sørøst-Norge - - - - 8 109
Høgskolen i Telemark 3 642 3 767 3 787 3 886 -
Høgskolen i Vestfold 2 216 - - - -
Høgskolen i Østfold 2 892 2 632 2 809 3 101 3 405
Høgskolen i Ålesund 1 199 1 158 1 141 - -
Høgskolen Stord/Haugesund 1 745 1 771 1 774 2 070 -
Høgskulen i Volda 2 687 2 468 2 648 2 508 2 869
Høgskulen på Vestlandet - - - - 7 230
Samisk høgskole 162 180 185 204 334
Sum 47 582 47 701 48 649 37 037 37 508