Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Opptakstall

Opptakstall

Vis insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2014 2015 2016 2017 2018
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Kunsthøyskoler 361 395 373 267 10
Private høyskoler 7 598 7 413 7 607 7 797 1 010
Private vitenskapelige høyskoler 12 107 12 773 13 761 13 798 2 066
Statlige høyskoler 47 701 48 649 37 037 37 508 2 345
Statlige vitenskapelige høyskoler 4 432 4 195 4 620 4 431 665
Universiteter 57 545 60 383 75 394 75 195 11 578
Sum 129 744 133 807 138 792 138 996 17 674