Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Karakterer fordelt på studieprogram som emnet primært tilhører

Karakterer fordelt på studieprogram som emnet primært tilhører

Vis insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Karakterskala:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:
Studentkategori: Studienivå:

Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Karakter a Karakter b Karakter c Karakter d Karakter e Karakter f Total
Antall totalt Prosent totalt Antall totalt Prosent totalt Antall totalt Prosent totalt Antall totalt Prosent totalt Antall totalt Prosent totalt Antall totalt Prosent totalt Antall totalt Prosent totalt
Kunsthøyskoler 20,0 8,9 61,0 27,2 102,0 45,5 30,0 13,4 10,0 4,5 1,0 0,4 224,0 100,0
Private høyskoler 3079,0 11,3 7920,0 29,0 9255,0 33,9 4299,0 15,7 1455,0 5,3 1326,0 4,9 27334,0 100,0
Private vitenskapelige høyskoler 11016,0 10,7 25805,0 25,0 28661,0 27,7 17183,0 16,6 9892,0 9,6 10835,0 10,5 103392,0 100,0
Statlige høyskoler 28464,6 10,3 70841,6 25,6 85755,2 31,0 45928,2 16,6 21950,3 7,9 23259,2 8,4 276199,1 100,0
Statlige vitenskapelige høyskoler 5069,5 14,8 11580,6 33,9 10311,6 30,2 4348,5 12,7 1674,5 4,9 1210,3 3,5 34195,0 100,0
Universiteter 37879,5 12,1 80810,6 25,8 98638,1 31,5 47970,9 15,3 23143,8 7,4 24943,0 8,0 313385,9 100,0
Sum 85528,6 11,3 197018,9 26,1 232722,9 30,8 119759,6 15,9 58125,6 7,7 61574,4 8,2 754730,0 100,0
Fra 1. aug. 2015 har vi endret karakterrapportene til å inkludere etterrapporterte karakterdata i årganger f.o.m. 2011.
Rekker der verdien er mindre enn 5 vises med *.