Ferdige kandidater

Valgte variabler:
Årstall: 2017 Semester: Hele Året Finans: Egenfinansiert

Institusjonstype 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Kunsthøyskoler 303 296 322 286 208
Private høyskoler 2 169 2 584 2 456 2 238 2 669
Private vitenskapelige høyskoler 3 130 3 289 4 576 4 456 4 379
Statlige høyskoler 16 400 16 427 17 018 13 332 14 003
Statlige vitenskapelige høyskoler 2 171 2 087 2 072 2 251 2 112
Universiteter 17 337 19 014 19 067 24 260 25 469
Sum 41 510 43 697 45 511 46 823 48 840
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)