Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Ferdige kandidater

Ferdige kandidater

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Det teologiske menighetsfakultet 181 215 174 173 161
Handelshøyskolen BI 2 885 3 002 4 346 3 581 3 567
Misjonshøgskolen 64 72 56 - -
VID vitenskapelige høgskole - - - 702 651
Sum 3 130 3 289 4 576 4 456 4 379