Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Ferdige kandidater

Ferdige kandidater

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Private
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Ansgar Teologiske Høgskole 27 16 43 38 38
Barratt Due Musikkinstitutt 15 17 10 21 11
Bergen Arkitekthøgskole 18 35 24 19 30
Den norske Eurytmihøyskole 23 16 20 - -
Diakonhjemmet høgskole 543 682 420 - -
Dronning Mauds Minne Høgskole 222 233 272 220 232
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 16 19 41 54 37
Haraldsplass diakonale høgskole 72 84 71 - -
Høgskolen Betanien 96 100 106 - -
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 7 4 7 5 -
Høyskolen Diakonova 135 96 99 103 112
Høyskolen for Ledelse og Teologi 12 25 45 27 50
Høyskolen Kristiania 201 404 424 786 1 050
Lovisenberg diakonale høgskole 164 157 173 162 195
Musikkteaterhøyskolen - - - - 18
NISS Høyskole 42 81 - - -
NLA Høgskolen 306 269 285 292 346
Norges dansehøyskole 22 30 28 17 31
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 111 121 - - -
Steinerhøyskolen 23 18 26 36 48
Westerdals Høyskole 114 156 - - -
Westerdals Oslo ACT - 21 362 458 471
Sum 2 169 2 584 2 456 2 238 2 669