Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Ferdige kandidater

Ferdige kandidater

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Vitenskapelige høgskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 109 91 120 105 108
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk 350 376 354 470 387
Norges handelshøyskole 1 112 1 113 1 114 1 161 1 050
Norges idrettshøgskole 313 319 321 342 344
Norges musikkhøgskole 196 188 163 173 223
Norges veterinærhøgskole 91 - - - -
Sum 2 171 2 087 2 072 2 251 2 112