Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Ferdige kandidater

Ferdige kandidater

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Universiteter
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Nord universitet - - - 1 901 1 970
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - 1 070 1 136 1 190 1 224
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 3 429 3 826 3 953 6 960 7 368
Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 070 - - - -
Universitetet i Agder 1 840 1 966 1 978 2 176 2 345
Universitetet i Bergen 2 556 2 509 2 587 2 571 2 907
Universitetet i Nordland 905 951 975 - -
Universitetet i Oslo 4 410 4 774 4 614 4 700 4 736
Universitetet i Stavanger 1 698 1 883 1 850 2 050 2 194
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 1 428 2 036 1 974 2 711 2 725
Sum 17 337 19 014 19 067 24 260 25 469