Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Ferdige kandidater

Ferdige kandidater

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Finans: Kjønn:

Statlige høgskoler
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Høgskolen i Bergen 1 589 1 594 1 674 1 650 -
Høgskolen i Buskerud 752 - - - -
Høgskolen i Buskerud og Vestfold - 1 599 1 589 1 758 -
Høgskolen i Finnmark 291 - - - -
Høgskolen i Gjøvik 465 478 460 - -
Høgskolen i Harstad 302 228 299 - -
Høgskolen i Hedmark 1 065 1 011 1 050 1 065 1 247
Høgskolen i Lillehammer 846 889 871 928 899
Høgskolen i Narvik 222 190 246 - -
Høgskolen i Nesna 111 92 106 - -
Høgskolen i Nord-Trøndelag 721 719 728 - -
Høgskolen i Oslo og Akershus 3 345 3 554 3 662 3 773 4 032
Høgskolen i Sogn og Fjordane 637 645 733 736 -
Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 655 1 745 1 720 - -
Høgskolen i Sørøst-Norge - - - - 3 096
Høgskolen i Telemark 1 231 1 247 1 298 1 237 -
Høgskolen i Vestfold 757 - - - -
Høgskolen i Østfold 893 978 993 1 056 1 047
Høgskolen i Ålesund 380 389 453 - -
Høgskolen Stord/Haugesund 541 528 555 526 -
Høgskulen i Volda 584 535 555 562 544
Høgskulen på Vestlandet - - - - 3 118
Samisk høgskole 13 6 27 41 20
Sum 16 400 16 427 17 018 13 332 14 003