Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Studiepoengproduksjon fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Studiepoengproduksjon fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Vis insttype | Bytt til 0 som manglende verdi | Ta med eksamen på doktorgradsprogram | Fjern eksamen på videregående skoles nivå
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Studiepoeng/finans: Kjønn:
Studentkategori:

Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Kunsthøyskoler 757,3 766,3 767,8 766,3 850,9 834,4 790,8 848,3
Private høyskoler 6931,6 7313,3 7737,0 8653,8 9181,1 9589,8 10361,0 10086,8
Private vitenskapelige høyskoler 10210,2 10640,4 12769,4 12592,0 12603,8 12612,7 13265,8 15705,6
Statlige høyskoler 55308,1 57694,1 57299,0 60194,8 61904,1 63188,1 64355,8 48846,6
Statlige vitenskapelige høyskoler 5530,3 5647,0 5958,4 6125,3 6333,2 5886,9 5896,2 5883,2
Universiteter 60275,4 62029,3 67287,2 67980,8 69128,2 72317,2 74473,3 93690,2
Sum 139012,9 144090,5 151819,0 156313,0 160001,2 164429,1 169142,9 175060,7

Juni 2013: Måten studiepoengproduksjonen knyttes til organisasjonsenhet er endret. Nå blir studiepoengene knyttet til fakultetet der studieprogrammet studenten er aktiv på hører til, og ikke til fakultetet emnet tilhører.