Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Studiepoengproduksjon fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Studiepoengproduksjon fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet

Vis insttype | Bytt til 0 som manglende verdi | Ta med eksamen på doktorgradsprogram | Fjern eksamen på videregående skoles nivå
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Semester:
Organisering:
Studiepoeng/finans: Kjønn:
Studentkategori:

Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
Kunsthøyskoler 766,3 767,8 766,3 850,9 834,4 790,8 848,3 510,3
Private høyskoler 7313,3 7737,0 8653,8 9181,1 9589,8 10361,0 10086,8 10761,4
Private vitenskapelige høyskoler 10640,4 12769,4 12592,0 12603,8 12612,7 13265,8 15705,6 15685,3
Statlige høyskoler 57694,1 57299,0 60194,8 61904,1 63188,1 64355,8 48847,6 49866,4
Statlige vitenskapelige høyskoler 5647,0 5958,4 6125,3 6333,2 5886,9 5896,2 5883,2 6116,5
Universiteter 62029,3 67287,2 67980,8 69128,2 72317,2 74473,3 93690,2 95594,8
Sum 144090,5 151819,0 156313,0 160001,2 164429,1 169142,9 175061,7 178534,7

Juni 2013: Måten studiepoengproduksjonen knyttes til organisasjonsenhet er endret. Nå blir studiepoengene knyttet til fakultetet der studieprogrammet studenten er aktiv på hører til, og ikke til fakultetet emnet tilhører.