Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Valgte variabler:
Årstall: 2005 Finans: Alle Type undervisning: Alle

Institusjonstype 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Private høyskoler 0 0 0 0 0 0 0 0 819 725
Statlige høyskoler 13 046 13 828 14 912 17 324 14 627 15 911 15 668 17 816 15 656 16 707
Statlige vitenskapelige høyskoler 192 184 1 076 1 888 1 389 1 410 290 291 592 506
Universiteter 1 055 1 207 1 728 1 463 1 999 2 233 3 182 2 490 4 121 3 400
Sum 14 293 15 219 17 716 20 675 18 015 19 554 19 140 20 597 21 188 21 338
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)