Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Valgte variabler:
Årstall: 2005 Finans: Alle Type undervisning: Alle

Private
Institusjon 2005
Studenter vår Studenter høst
Dronning Mauds Minne Høgskole 93 50
Mediehøgskolen Gimlekollen - 4
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 154 126
Norsk Lærerakademi Høgskolen 349 80
Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen 124 268
Rogaland Høgskole 99 96
Steinerhøyskolen - 101
Sum 819 725
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)