Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Valgte variabler:
Årstall: 2005 Finans: Alle Type undervisning: Alle

Universiteter
Institusjon 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 286 364 456 362 401 417 538 142 906 696
Universitetet i Bergen 551 497 559 626 1 233 1 216 1 063 966 1 061 732
Universitetet i Oslo - - - - - - 1 137 1 058 1 007 762
Universitetet i Stavanger - - - - - - - - 563 542
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 218 346 713 475 365 600 444 324 584 668
Sum 1 055 1 207 1 728 1 463 1 999 2 233 3 182 2 490 4 121 3 400
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)