Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Skjul insttype | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Insttype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2001 2002 2003 2004 2005
Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst Studenter vår Studenter høst
82 Private høyskoler - - - - - - - - 819 725
02 Statlige høyskoler 13 046 13 828 14 912 17 324 14 627 15 911 15 668 17 816 15 656 16 707
12 Statlige vitenskapelige høyskoler 192 184 1 076 1 888 1 389 1 410 290 291 592 506
11 Universiteter 1 055 1 207 1 728 1 463 1 999 2 233 3 182 2 490 4 121 3 400
Sum 14 293 15 219 17 716 20 675 18 015 19 554 19 140 20 597 21 188 21 338