Data om studenter
Dokumentasjon av data om studenter
NSD DBH NSD : DBH : Studentrapporter : Desentralisering og fjernundervisning

Desentralisering og fjernundervisning

Rapporteringen av desentralisering og fjernundervisning ble fra og med 2006 endret fra egen rapportering til å inngå som en
variabel på studieprogrammet. For data fra og med 2006 må den ordinære studentrapporten for registrerte studenter benyttes.

Skjul instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjonstype: Kolonner:
Årstall: Finans:
Organisering:
Type undervisning: Beregning:

Private
Instkode Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. 2005
Studenter vår Studenter høst
8224 Dronning Mauds Minne Høgskole 93 50
8229 Mediehøgskolen Gimlekollen - 4
8242 Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 154 126
8230 Norsk Lærerakademi Høgskolen 349 80
8231 Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen 124 268
8207 Rogaland Høgskole 99 96
8225 Steinerhøyskolen - 101
Sum 819 725